Tajwid surat Al Ankabut ayat 1-5

Dalam surat Al Ankabut ayat 1-5 terdapat tajwid Mad Lazim Harfi Musyba’, Alif lam syamsiyah, Ghunnah, Mad Jaiz Munfashil, Mad Badal, Tafkhim dan sebagainya.

Pada artikel lainnya kamu dapat mempelajari Hukum tajwid pada surat-surat pendek.

tajwid-surat-al-ankabut-ayat-1-5
tajwid-surat-al-ankabut-ayat-1-5

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

الٓمّٓ ۗ 

alif laaam miiim

“Alif Lam Mim.”

(QS. Al-‘Ankabut 29: Ayat 1)

اَحَسِبَ النَّا سُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَـنُوْنَ

a hasiban-naasu ay yutrokuuu ay yaquuluuu aamannaa wa hum laa yuftanuun

“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, Kami telah beriman dan mereka tidak diuji?”

(QS. Al-‘Ankabut 29: Ayat 2)

وَلَقَدْ فَتَـنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَـعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

wa laqod fatannallaziina ming qoblihim fa laya’lamannallohullaziina shodaquu walaya’lamannal-kaazibiin

“Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.”

(QS. Al-‘Ankabut 29: Ayat 3)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

am hasiballaziina ya’maluunas-sayyi`aati ay yasbiquunaa, saaa`a maa yahkumuun

“Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari (azab) Kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu!”

(QS. Al-‘Ankabut 29: Ayat 4)

مَنْ كَا نَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِ نَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰ تٍ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

mang kaana yarjuu liqooo`allohi fa inna ajalallohi la`aat, wa huwas-samii’ul-‘aliim

“Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah pasti datang. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

(QS. Al-‘Ankabut 29: Ayat 5)

Ayat 1

الٓمّٓ ۗ 

Pada kata di atas nama hukum tajwidnya adalah Mad Lazim Harfi Musyba’. Mad ini terjadi pada huruf yang terletak pada permulaan surat. Huruf tersebut mempunyai 3 ejaan huruf. Huruf tengahnya huruf mad dan huruf ketiga mati asli. Panjangnya adalah 6 harakat.

Ayat 2

اَحَسِبَ النَّا سُ

Tajwid pad ayat kedua surat Al Ankabut ini antara lain:

 1. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf nun.
 2. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 3. Mad Thabi’i, sebab huruf alif didahului oleh fathah, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harakat.

اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idgham bighunnah, sebab nun sukun bertemu huruf ya.
 2. Mad Jaiz Munfashil, sebab mad thabi’i (wawu dlommah) bertemu alif pada lain kata, mad ini dibaca dengan panjang antara 2-5 harakat.
 3. Mad thabi’i, sebab huruf wawu disukun oleh dlommah danalif disukun oleh fathah.
 4. Mad Badal, sebab Alif berharakat fathah berdiri, mad badal dibaca dengan panjang 1 alif.
 5. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.

وَهُمْ لَا يُفْتَـنُوْنَ

Tajwid di akhir ayat kedua surat Al Ankabut adalah:

 1. Idzhar syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf lam.
 2. Mad thabi’i, sebab alif difathah.
 3. Mad ‘aridl lissukun, sebab mad thabi’i (wawu dlommah) bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Panjang mad ini antara 2-6 harakat.

Ayat 3

وَلَقَدْ

Ini adalah contoh tajwid Qolqolah sughra di surat Al Ankabut ayat 3, sebab huruf Dal sukun asli.

فَتَـنَّا الَّذِيْنَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf ya disukun oleh kasrah

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَـعْلَمَنَّ اللّٰهُ

Hukum tajwid diatas adalah:

 1. Ikhfa haqiqi, sebab nun sukun bertemu huruf Qaf.
 2. Qolqolah sughra, sebab huruf Ba sukun asli.
 3. Idzhar syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf Fa.
 4. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 5. Tafkhim/tebal, sebab lafadz Allah didahului oleh fathah.

الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

Tajwid pada kalimat diatas adalah Mad thabi’i, sebab huruf ya disukun oleh kasrah dan wawu oleh dlommah.

وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 2. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf lam.
 3. Mad ashli, sebab ada fathah berdiri diatas huruf kaf, panjangnya adalah 1 alif.
 4. Mad ‘aridl lissukun, sebab mad thabi’i (ya kasrah) bertemu huruf hidup kemudian bacaannya waqaf.

Ayat 4

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idzhar syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf ha.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf ya disukun oleh kasrah.

يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ

Tajwid diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab huruf wawu disukun oleh dlommah.
 2. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf sin.
 3. Mad Badal, sebab huruf alif berharakat fathah berdiri.

اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۗ 

Tajwid diatas adalah:

 1. Idgham bighunnah, sebab nun sukun bertemu huruf ya.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf wawu disukun oleh dlommah dan alif olah fathah.

سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad wajib muttashil, sebab mad thabi’i bertemu hamzah dalam 1 kata, mad ini dibaca dengan panjang 5 harakat.
 2. Mad thabi’i, sebab alif difathah.
 3. Mad ‘aridl lissukun, sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya.

Ayat 5

مَنْ كَا نَ يَرْجُوْا

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ikhfa haqiqi, sebab nun sukun bertemu huruf kaf.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf alif difathah dan wawu didlommah.

لِقَآءَ اللّٰهِ

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Mad wajib muttashil, sebab mad thabi’i bertemu hamzah dalam 1 kata.
 2. Tafkhim, sebab lafadz Allah didahului oleh fathah.

فَاِ نَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰ تٍ ۗ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 2. Tafkhim, sebab lafadz Allah didahului oleh fathah.
 3. Mad Badal.

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf sin.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf ya disukun oleh kasrah.
 3. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf ‘Ain.
 4. Mad  ‘aridl lissukun, sebab mad thabi’i (ya kasrah) bertemu huruf hidup kemudian bacaannya waqaf.

Demikianlah uraian tajwid surat Al Ankabut ayat 1-5, semoga bermanfaat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser