Tajwid surat Ali Imran ayat 14 lengkap

Assalamu’alaikum, Hallo sobat Tahsin.id, pada artikel ini admin akan menguraikan tajwid surat Ali Imran ayat 14 lengkap.

Ayat ini berisi tentang kemewahan dunia terasa indah dalam pandangan manusia, dan hanya disisi Allah tempat kembali terbaik.  

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

زُيِّنَ لِلنَّا سِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَا لْبَـنِيْنَ وَا لْقَنَا طِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَا لْفِضَّةِ وَا لْخَـيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَا لْاَ نْعَا مِ وَا لْحَـرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَا عُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَا للّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰ بِ

zuyyina lin-naasi hubbusy-syahawaati minan-nisaaa-i wal-baniina wal-qonathiiril-muqongthoroti minaz-zahabi wal-fidhdhoti wal-khoilil-musawwamati wal-an’aami wal-hars, zaalika mataa’ul-hayaatid-dun-yaa, wallohu ‘ingdahuu husnul-ma-aab

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

(QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 14)

Tajwid surat Ali Imran ayat 14
Tajwid surat Ali Imran ayat 14

Ghunnah di surat Ali Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّا سِ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 • Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 • Mad thabi’i / mad ashli, sebab alif didahului oleh huruf berharakat fathah. Panjang mad thabi’i adalah 1 alif atau 2 harakat.

Alif lam syamsiyah di surat Ali Imran

حُبُّ الشَّهَوٰتِ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 • Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf syin.
 • Mad ashli / mad thabi’i, sebab ada fathah berdiri.

Mad wajib muttashil

مِنَ النِّسَآءِ

Tajwid pada kata diatas adalah:

 • Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf nun.
 • Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 • Mad wajib muttashil, sebab mad thabi’i bertemu hamzah dalam 1 kata, panjang mad ini adalah 5 harakat.

Alif lam qomariyah

وَا لْبَـنِيْنَ وَا لْقَنَا طِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 • Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huru ba, qaf dan mim.
 • Mad thabi’i, sebab huruf ya didahului oleh huruf berharakat kasrah, dan alif oleh fathah.
 • Ikhfa haqiqi, sebab nun sukun bertemu huruf tha.
 • Huruf ra dibaca tafkhim/tebal, sebab berharakat fathah.

مِنَ الذَّهَبِ وَا لْفِضَّةِ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 • Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf dza, tandanya ada tasydid.
 • Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf dlo, tandanya ada sukun.

وَا لْخَـيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 • Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf kha dan mim.
 • Huruf lin, sebab ya disukun oleh fathah.

Idzhar halqi

وَا لْاَ نْعَا مِ وَا لْحَـرْثِ ۗ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 • Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf hamzah dan ha.
 • Idzhar halqi, sebab nun sukun bertemu huruf ‘ain.

ذٰلِكَ مَتَا عُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 • Mad ashli / mad thabi’i, sebab ada fathah berdiri.
 • Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf ha.
 • Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf dal.
 • Nun sukun bertemu ya dibaca idzhar.

Tafkhim lam Jalalah

وَا للّٰهُ

Ini adalah tafkhim/tebal, sebab lafadz Allah didahului oleh fathah.

Ikhfa haqiqi

عِنْدَهٗ

Tajwid pada kata diatas ada 2, yaitu:

 • Ikhfa haqiqi, sebab nun sukun bertemu huruf dal.
 • Mad shilah qashirah, sebab ha dlomir berharakat dlommah terbalik tidak bertemu huruf mad. Panjang mad ini adalah 1 alif.

Qolqolah kubra

حُسْنُ الْمَاٰ بِ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 • Alif lam qomariyah.
 • Mad ‘aridl lissukun, sebab mad asli bertemu huruf hidup kemudian bacaannya waqaf/berhenti. Panjang mad ini antara 2-6 harakat.
 • Qolqolah kubra, sebab huruf ba sukun karena diwaqafkan.

Demikianlah uraian tajwid surat Ali Imran ayat 14 lengkap, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser