Tajwid surat Ali Imran ayat 53-54 lengkap

 Assalaamu’alaikum, hallo sobat Tahsin.id, pada artikel ini admin akan menguraikan tajwid surat Ali Imran ayat 53-54 lengkap. Pada artikel sebelumnya sudah dijelaskan tajwid surat Ali Imran ayat 8.

Dalam surat Ali Imran ayat 53-54 terdapat tajwid mad jaiz munfashil, ikhfa, alif lam syamsiyah, ghunnah, tafkhim dan sebagainya.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ وَا تَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَا كْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

robbanaaa aamannaa bimaaa angzalta wattaba’nar-rosuula faktubnaa ma’asy-syaahidiin

“Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian.””

(QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 53)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَا للّٰهُ ۗ وَا للّٰهُ خَيْرُ الْمَا كِرِيْنَ

wa makaruu wa makarollaah, wallohu khoirul-maakiriin

“Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.”

(QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 54)

Tajwid surat Ali Imran ayat 53-54
Tajwid surat Ali Imran ayat 53-54

Mad jaiz munfashil

رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Ra dibaca tafkhim, sebab difathah.
 2. Mad jaiz munfashil, sebab mad thabi’i bertemu hamzah pada lain kata. Panjang mad jaiz munfashil antara 2-5 harakat.
 3. Mad badal, sebab alif berharakat fathah berdiri, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harakat.
 4. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 5. Mad thabi’i, sebab alif difathah, panjangnya adalah 1 alif.

Ikhfa

بِمَاۤ اَنْزَلْتَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad jaiz munfashil, sebab mad thabi’i bertemu hamzah pada lain kata.
 2. Ikhfa, sebab nun sukun bertemu  huruf za.

Alif lam syamsiyah

وَا تَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ

Tajwid diatas antara lain:

 1. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf ra, tandanya ada tasydid.
 2. Ra dibaca tafkhim, sebab difathah.
 3. Mad thabi’i, sebab wawu disukun oleh dlommah.

Qolqolah sughra

فَا كْتُبْنَا

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Qolqolah sughra, sebab huruf ba sukun asli.
 2. Mad thabi’i, sebab alif difathah.

Mad ‘aridl lissukun

مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

Tajwid diatas adalah:

 1. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf syin.
 2. Mad ‘aridl lissukun, sebab mad thabi’i bertemu huruf hidup, lalu bacaannya waqaf. Panjang mad ‘aridl lissukun antara 2-6 harakat.

Tafkhim

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَا للّٰهُ ۗ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab wawu disukun oleh dlommah.
 2. Tafkhim, sebab lafadz Allah didahului oleh fathah.

وَا للّٰهُ

Ini adalah Tafkhim lam Jalalah, sebab lafadz Allah didahului oleh fathah.

Huruf lin

خَيْرُ 

Tajwid diatas adalah huruf lin, sebab ya disukun oleh fathah.

Alif lam qomariyah

الْمَا كِرِيْنَ

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf mim, tndanya adalah sukun.
 2. Mad ‘aridl lissukun, sebab mad thabi’i (ya kasrah) bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf.

Demikianlah tajwid surat Ali Imran ayat 53-54 lengkap, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser