Tajwid surat An Nazi’at ayat 41-46

Assalaamu’alaikum, Hallo sobat Tahsin.id, pada artikel ini akan diuraikan hukum tajwid surat An Nazi’at ayat 41-46. Pada artikel sebelumnya sudah dibagikan hukum tajwid surat An Nazi’at ayat 36-40.

Dalam surat An Nazi’at ayat 41-46 terdapat tajwid: Ghunnah, Mad thabi’i, Alif lam, Ikhfa, Idgham dan sebagainya.

Silahkan baca artikel ini sampai selesai untuk mengetahui hukum tajwid yang ada dalam surat An Nazi’at ayat 41-46.

tajwid-surat-an-nazi'at-ayat-41-46
tajwid-surat-an-nazi’at-ayat-41-46


اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

فَاِ نَّ الْجَـنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۗ 

fa innal-jannata hiyal-ma`waa

“maka sungguh, surgalah tempat tinggal(nya).”

(QS. An-Nazi’at 79: Ayat 41)

يَسْــئَلُوْنَكَ عَنِ السَّا عَةِ اَيَّا نَ مُرْسٰٮهَا ۗ

yas`aluunaka ‘anis-saa’ati ayyaana mursaahaa

“Mereka (orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari Kiamat, Kapankah terjadinya?”

(QS. An-Nazi’at 79: Ayat 42)


فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰٮهَا ۗ

fiima angta ming zikroohaa

“Untuk apa engkau perlu menyebutkannya (waktunya)?”

(QS. An-Nazi’at 79: Ayat 43)

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰٮهَا ۗ

ilaa robbika mungtahaahaa

“Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) kesudahannya (ketentuan waktunya).”

(QS. An-Nazi’at 79: Ayat 44)


اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰٮهَا ۗ 


innamaaa angta mungziru may yakhsyaahaa

“Engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari Kiamat).”

(QS. An-Nazi’at 79: Ayat 45)


كَاَ نَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰٮهَا

ka`annahum yauma yarounahaa lam yalbasuuu illaa ‘asyiyyatan au dhuhaahaa

“Pada hari ketika mereka melihat hari Kiamat itu (karena suasananya hebat), mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar saja) tinggal (di dunia) pada waktu sore atau pagi hari.”

(QS. An-Nazi’at 79: Ayat 46)

Tajwid surat An Nazi’at ayat 41

فَاِ نَّ الْجَـنَّةَ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 2. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf jim.
 3. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.

هِيَ الْمَأْوٰى ۗ 

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf mim.
 2. Mad ashli, sebab ada fathah berdiri.

Tajwid surat An Nazi’at ayat 42

يَسْــئَلُوْنَكَ

Nama tajwid pada kata diatas adalah Mad thabi’i, sebab huruf wawu disukun oleh dlommah, panjang mad thabi’i adalah 1 alif atau 2 harakat.

عَنِ السَّا عَةِ

Nama tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf sin.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf alif disukun oleh fathah.

اَيَّا نَ مُرْسٰٮهَا ۗ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab huruf alif disukun oleh fathah.
 2. Huruf ra dibaca tafkhim.
 3. Mad ashli atau mad thabi’i, sebab ada fathah berdiri.
 4. Mad thabi’i, sebab huruf alif disukun oleh fathah.

Tajwid surat An Nazi’at ayat 43

فِيْمَ اَنْتَ

Nama tajwid pada kata diatasa adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab huruf ya disukun oleh kasrah.
 2. Ikhfa haqiqi, sebab nun sukun bertemu huruf ta.

مِنْ ذِكْرٰٮهَا ۗ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ikhfa haqiqi, sebab nun sukun bertemu huruf Dzal.
 2. Huruf ra dibaca tafkhim.
 3. Mad thabi’i atau mad ashli, sebab ada fathah berdiri dan huruf alif disukun oleh fathah.

Tajwid surat An Nazi’at ayat 44

اِلٰى رَبِّكَ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad ashli, sebab ada fathah berdiri.
 2. Huruf ra dibaca tafkhim.

مُنْتَهٰٮهَا ۗ

Nama tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Ikhfa haqiqi, sebab nun sukun bertemu huruf ta.
 2. Mad ashli, sebab ada fathah berdiri dan huruf alif disukun oleh fathah.

Tajwid surat An Nazi’at ayat 45

اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 2. Mad jaiz munfashil, sebab mad thabi’i bertemu alif pada kata yang lain.
 3. Panjang mad jaiz munfashil antara 2-5 harakat.
 4. Ikhfa haqiqi, sebab nun sukun bertemu huruf ta dan dzal.

مَنْ يَّخْشٰٮهَا ۗ 

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idgham bighunnah, sebab nun sukun bertemu huruf ya.
 2. Mad ashli, sebab ada fathah berdiri dan huruf alif disukun oleh fathah.

Tajwid surat An Nazi’at ayat 46

كَاَ نَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا

Nama tajwid pada kalimat diatasa adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 2. Idzhar syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf ya.
 3. Huruf lin, sebab wawu disukun oleh fathah.
 4. Mad thabi’i, sebab huruf alif disukun oleh fathah.

لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idzhar syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf ya.
 2. Mad jaiz munfashil, sebab mad thabi’i bertemu alif pada kata yang lain.
 3. Mad thabi’i, sebab huruf alif disukun oleh fathah.

عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰٮهَا

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idzhar halqi, sebab tanwin bertemu huruf alif.
 2. Huruf lin, sebab wawu disukun oleh fathah.
 3. Mad ashli atau mad thabi’i, sebab ada fathah berdiri dan huruf alif disukun oleh fathah.

Demikianlah uraian hukum tajwid surat An Nazi’at ayat 41-46, semoga bermanfaat.

youtube image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser