Tajwid surat An Nazi’at ayat 36-40

Assalaamu’alaikum, Hallo Sobat Tahsin.id pada artikel ini akan diuraikan hukum tajwid surat An Nazi’at ayat 36-40. Pada artikel sebelumnya sudah diuraikan hukum tajwid surat An Nazi’at ayat 31-35.

Dalam surat An Nazi’at ayat 36-40 terdapat hukum tajwid: Alif lam qomariyah, Ghunnah, Mad thabi’i, Mad shilah dan sebagainya.

tajwid-surat-an-nazi'at-ayat-36-40
tajwid-surat-an-nazi’at-ayat-36-40

Silahkan baca artikel ini sampai selesai agar dapat mengetahui hukum tajwid yang terkandung dalam surat An Nazi’at ayat 36-40.


اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى

wa burrizatil-jahiimu limay yaroo

“dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.” (QS. An-Nazi’at 79: Ayat 36)


فَاَ مَّا مَنْ طَغٰى ۙ

fa ammaa mang thoghoo

“Maka adapun orang yang melampaui batas,” (QS. An-Nazi’at 79: Ayat 37)


وَاٰ ثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ 

wa aasarol-hayaatad-dun-yaa

“dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,” (QS. An-Nazi’at 79: Ayat 38)

فَاِ نَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۗ


fa innal-jahiima hiyal-ma`waa

“maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.”

(QS. An-Nazi’at 79: Ayat 39)


وَاَ مَّا مَنْ خَا فَ مَقَا مَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ

wa ammaa man khoofa maqooma robbihii wa nahan-nafsa ‘anil-hawaa

“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya,”

(QS. An-Nazi’at 79: Ayat 40)

Tajwid surat An Nazi’at ayat 36

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf jim.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf ya dikasrah.
 3. Panjang mad thabi’i adalah 1 alif atau 2 harakat.

لِمَنْ يَّرٰى

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idgham bighunnah, sebab nun sukun bertemu huruf ya.
 2. Mad ashli,sebab ada fathah berdiri.
 3. Huruf ra dibaca tafkhim/tebal, sebab berharakat fathah.

Tajwid surat An Nazi’at ayat 37

فَاَ مَّا

Nama tajwid pada kata diatas ada 2, yaitu:

 1. Ghunnah, sebab huruf mim ditasydid.
 2. Mad thbai’i, sebab huruf alif difathah.

مَنْ طَغٰى ۙ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. IKhfa haqiqi, sebab nun sukun bertemu huruf Tho.
 2. Mad ashli, sebab ada fathah berdiri.

Tajwid surat An Nazi’at ayat 38

وَاٰ ثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ 

Nama Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad badal, sebab huruf alif berharakat fathah berdiri.
 2. Panjang mad badal adalah 1 alif.
 3. Huruf ra dibaca tafkhim.
 4. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf ha.
 5. Mad ashli, sebab fathah berdiri (Ya).
 6. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf Dal.
 7. Huruf Nun dibaca Idzhar ketika bertemu huruf Ya (khusus untuk kata Dunya, Sinwa dan Qinwa).
 8. Mad thabi’i, sebab huruf alif difathah.

Tajwid surat An Nazi’at ayat 39

فَاِ نَّ الْجَحِيْمَ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 2. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf jim.
 3. Mad thabi’i, sebab huruf ya dikasrah.

هِيَ الْمَأْوٰى ۗ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf mim.
 2. Mad ashi, sebab ada fathah berdiri.

Tajwid surat An Nazi’at ayat 40

وَاَ مَّا مَنْ خَا فَ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf mim ditasydid.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf alif difathah.
 3. Idzhar halqi, sebab nun sukun bertemu huruf kha.
 4. Mad thabi’i, sebab huruf alif difathah.

مَقَا مَ رَبِّهٖ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab huruf alif difathah.
 2. Huruf ra dibaca tafkhim.
 3. Mad shilah qashirah, sebab Ha dlomir berharakat kasrah berdiri dan tidak bertemu huruf alif.
 4. Panjang mad shilah qashirah adalah 1 alif atau 2 harakat.

وَ نَهَى النَّفْسَ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf nun.
 2. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.

عَنِ الْهَوٰى ۙ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf Ha.
 2. Mad ashli, sebab ada fathah berdiri.

Demikianlah uraianhukum tajwid surat An Nazi’at ayat 36-40, semoga bermanfaat.

youtube image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser