Tajwid surat Al Baqarah ayat 114

Assalaamu’alaikum, Hallo Sobat Tahsin.ID pada artikel ini akan diuraikan hukum tajwid surat Al Baqarah ayat 114.

Al Baqarah artinya Sapi Betina adalah nama surat dalam Kitab Suci Al Quran urutan nomor ke 2 setelah surat Al Fatihah.

Surat Al Baqarah terdiri dari 286 ayat, termasuk kedalam surat Madaniyah, sebab diturunkan di kota Madinah.

Dalam surat Al Baqarah ayat 114 dapat dilihat perbedaan antara Idzhar Halqi dengan Idzhar Syafawi, Mad Wajib Muttashil dengan Mad Jaiz Munfashil, Alif Lam Qomariyah dengan Alif Lam Syamsiyah, serta hukum tajwid lainnya.

tajwid-surat-Al-Baqarah-ayat-114
tajwid-surat-Al-Baqarah-ayat-114

Bacaan surat Al Baqarah ayat 114 dan artinya

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰـى فِيْ خَرَا بِهَا ۗ اُولٰٓئِكَ مَا كَا نَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۗ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰ خِرَةِ عَذَا بٌ عَظِيْمٌ

wa man azhlamu mim mam mana’a masaajidallohi ay yuzkaro fiihasmuhuu wa sa’aa fii khoroobihaa, ulaaa-ika maa kaana lahum ay yadkhuluuhaaa illaa khooo-ifiin, lahum fid-dun-yaa khizyuw wa lahum fil-aakhiroti ‘azaabun ‘azhiim

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 114).

“Contoh Idzhar halqi”

Idzhar Halqi

وَمَنْ اَظْلَمُ 

Hukum tajwid pada kata diatas adalah Idzhar halqi, sebab nun mati menghadapi huruf Hamzah.

Ghunnah

مِمَّنْ مَّنَعَ 

Hukum tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf Mim ditasydid. Cara membaca ghunnah yaitu huruf mim dibaca dengung ditahan antara 2-3 harakat.
 2. Idgham bighunnah (idgham ma’al ghunnah), sebab nun mati menghadapi huruf Mim, lalu bacaannya didengungkan.

“Hukum Lam Jalalah”

Tafkhim

مَسٰجِدَ اللّٰهِ 

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad ashli (mad thabi’i), sebab fathah berdiri diatas huruf Sin. Panjang mad ashli yaitu 1 alif (dua harakat).
 2. Tafkhim (tebal), sebab Lam Jalalah didahului oleh fathah lalu dibaca dengan panjang 1 alif.

Idgham Bighunnah

اَنْ يُّذْكَرَ 

Hukum tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Idgham bighunnah (idgham ma’al ghunnah), sebab nun mati menghadapi huruf Ya.
 2. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.

Mad Shilah Qashirah

فِيْهَا اسْمُهٗ 

Hukum tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf ya mati setelah kasrah.
 2. Mad shilah qashirah, sebab Ha dlomir berharakat dlommah terbalik dan tidak menghadapi huruf mad dan tidak disambung ke huruf didepannya. Huruf sebelumnya berharakat. Panjang mad shilah qashirah adalah 1 alif (dua harakat).

“Pengertian Mad Asli”

Mad Asli

وَسَعٰـى فِيْ خَرَا بِهَا ۗ 

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad ashli (mad thabi’i), sebab fathah berdiri diatas huruf ‘Ain, huruf ya mati setelah kasrah dan huruf alif mati setelah fathah.
 2. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.

“Mad Wajib Muttasil”

Mad Wajib Muttashil

اُولٰٓئِكَ مَا كَا نَ 

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad wajib muttashil, sebab mad asli (Fathah berdiri) menghadapi huruf hamzah dalam 1 kata. Panjang mad wajib muttashil adalah 5 harakat (dua alif setengah).
 2. Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf alif mati setelah fathah.

Qolqolah Sughra, Mad Jaiz Munfashil

لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا 

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idzhar syafawi, sebab Mim mati menghadapi huruf Hamzah. Cara membaca idzhar syafawi yaitu huruf mim mati dibaca jelas (tidak dengung).
 2. Idgham bighunnah (idgham ma’al ghunnah), sebab nun mati menghadapi huruf Ya.
 3. Qolqolah sughra, sebab huruf qolqolah yaitu Dal sukun asli.
 4. Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf wawu mati setelah dlommah dan huruf alif mati setelah fathah.
 5. Mad jaiz munfashil, sebab mad ashli (mad thabi’i), yaitu huruf Alif mati setelah fathah menghadapi huruf hamzah pada lain kata. Panjang mad jaiz munfashil antara 2-5 harakat.

خَآئِفِيْنَ ۗ 

Hukum tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Mad wajib muttashil, sebab mad thabi’i (Alif mati setelah fathah) menghadapi huruf hamzah dalam 1 kata.
 2. Mad ‘aridl lissukun (bila dibaca waqaf), sebab mad thabi’i (Ya mati setelah kasrah) menghadapi huruf hidup lalu dibaca waqaf. Bila disambung namanya Mad Thabi’i.

Idzhar Syafawi, Alif lam Syamsiyah

لَهُمْ فِى الدُّنْيَا 

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idzhar syafawi, sebab Mim mati menghadapi huruf Fa.
 2. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf Dal, tandanya ada tasydid. Cara membaca alif lam syamsiyah yaitu huruf lam diidghamkan (dimasukkan) kedalam huruf yang ada didepannya, jadi bunyi huruf lam tidak tampak.
 3. Nun mati menghadapi huruf Ya dibaca Idzhar (jelas) dalam kata Dun-ya.
 4. Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf alif mati setelah fathah.

“Pengertian Mad Badal”

Alif Lam Qomariyah, Mad Badal

خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰ خِرَةِ 

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idgham bighunnah (idgham ma’al ghunnah), sebab tanwin dlommah menghadapi huruf Wawu.
 2. Idzhar syafawi, sebab Mim mati menghadapi huruf Fa.
 3. Alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf Hamzah, tandanya ada sukun.
 4. Mad badal, sebab berkumpulnya huruf Hamzah dengan huruf mad dalam satu kata (Alif fathah berdiri), panjang mad badal yaitu 1 alif (dua harakat).
 5. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.

Mad ‘Aridl Lissukun

عَذَا بٌ عَظِيْمٌ

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf alif mati setelah fathah.
 2. Idzhar halqi, sebab tanwin dlommah menghadapi huruf ‘Ain.
 3. Mad ‘aridl lissukun (bila dibaca waqaf), sebab mad thabi’i (Ya mati setelah kasrah) menghadapi huruf hidup lalu dibaca waqaf. Panjang mad ‘aridl lissukun adalah 2, 4 atau 6 harakat.

Demikianlah uraian hukum tajwid surat Al Baqarah ayat 114 semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser