Tajwid surat Al Infithar ayat 11 sampai 19

Al Infithar adalah surat ke 82 dalam Al Quran, surat berjumlah 19 ayat ini diturunkan di kota Mekkah. Nama Al Infithar diambil dari ayat pertama surat ini yang berarti terbelah. Hukum tajwid yang terkandung di dalam surat Al Infithar ayat 11-19 antara lain tajwid mad, tajwid Ikhfa haqiqi, tajwid Qolqolah, tajwid Alif lam dan lain sebagainya. Tajwid surat Al Infithar ayat 11-19 merupakan sambungan dari Tajwid surat Al Infithar ayat 1-10, Untuk menganalisa hukum tajwid yang ada dalam surat Al Infithar ayat 11-19, Tahsin.id akan menguraikannya pada artikel dibawah ini, silahkan disimak.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

كِرَا مًا كَا تِبِيْنَ ۙ 

kiroomang kaatibiin

“yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu),”

(QS. Al-Infitar 82: Ayat 11)

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

ya’lamuuna maa taf’aluun

“mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Infitar 82: Ayat 12)

اِنَّ الْاَ بْرَا رَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۙ

innal-abrooro lafii na’iim

“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan,”

(QS. Al-Infitar 82: Ayat 13)

وَّاِنَّ الْفُجَّا رَ لَفِيْ جَحِيْمٍ

wa innal-fujjaaro lafii jahiim

“dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.”

(QS. Al-Infitar 82: Ayat 14)

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ

yashlaunahaa yaumad-diin

“Mereka masuk ke dalamnya pada hari Pembalasan.”

(QS. Al-Infitar 82: Ayat 15)

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۗ 

wa maa hum ‘an-haa bighooo`ibiin

“Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.”

(QS. Al-Infitar 82: Ayat 16)

وَمَاۤ اَدْرٰٮكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ 

wa maaa adrooka maa yaumud-diin

“Dan tahukah kamu apakah hari Pembalasan itu?”

(QS. Al-Infitar 82: Ayat 17)

ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰٮكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۗ 

summa maaa adrooka maa yaumud-diin

“Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari Pembalasan itu?”

(QS. Al-Infitar 82: Ayat 18)

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْــئًا ۗ وَا لْاَ مْرُ يَوْمَئِذٍ لِّـلّٰهِ

yauma laa tamliku nafsul linafsin syai`aa, wal-amru yauma`izil lillaah

“(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.”

(QS. Al-Infitar 82: Ayat 19)

tajwid surat al infithar ayat 11-19
tajwid surat al infithar ayat 11-19

Tajwid surat Al Infithar ayat 11

كِرَا

Hukum tajwid pada kata diatas ada 2, yaitu mad thabi’i dan huruf ra dibaca tafkhim. Contoh tajwid mad thabi’i di surat Al Infithar ayat 11 ini sebab ada huruf alif di-fathah, panjang mad thabi’i adalah 1 alif atau 2 harakat. Sedangkan huruf ra dibaca tafkhim/tebal, sebab dia berharakat fathah.

مًا كَا

Hukum tajwid pada kata diatas ada 2, yaitu ikhfa dan mad thabi’i. Contoh ikhfa di surat Al Infithar ayat 11 ini sebab ada tanwin (fathah) bertemu dengan huruf Kaf. Kalau mad thabi’i, sebab ada huruf alif di-fathah.

تِبِيْنَ

Nama tajwid di surat Al Infithar ayat 11 ini adalah mad ‘aridl lissukun. Alasannya sebab ada mad thabi’i menghadapi huruf hidup kemudian bacaannya waqaf/berhenti. Panjang mad ‘aridl lissukun antara 2 sampai 6 harakat.

Tajwid surat Al Infithar ayat 12

يَعْلَمُوْنَ مَا

Pada kalimat diatas ada 1 hukum tajwid, yaitu mad thabi’i, alasannya sebab ada huruf wawu di-dlommah dan alif di-fathah. Berapa sih panjang mad thabi’i ini.? Panjang mad thabi’i adalah 1 alif atau 2 harakat.

تَفْعَلُوْنَ

Ayo tebak, apa nama hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al Infithar dalam kata diatas ? 

Ya betul….. ini namanya adalah mad ‘aridl lissukun, alasannya sebab ada mad thabi’i (wawu di-dlommah) menghadapi huruf hidup, kemudian bacaannya waqaf/berhenti. Panjang mad ini adalah antara 2 sampai 6 harakat.

Tajwid surat Al Infithar ayat 13

اِنَّ

Sobat Tahsin.id, nama hukum tajwid pada awal surat Al Infithar ayat 13 ini adalah ghunnah, alasannya sebab ada huruf nun di-tasydid. Huruf ghunnah semuanya ada 2, yaitu mim dan nun apabila di-tasydid. Cara membaca hukum tajwid ghunnah adalah didengungkan antara 2 sampai 3 harakat.

الْاَ بْرَا رَ

Hukum tajwid yang terdapat pada kalimat diatas antara lain alif lam qomariyah, qolqolah sughra, mad thabi’i dan huruf ra dibaca tafkhim. Alif lam qomariyah pada surat Al Infithar ayat 13 ini sebab ada mad alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah, yaitu alif. Ketika dibaca huruf lam-nya tampak, dan diatas huruf lam ada tanda sukun. Contoh qolqolah sughra pada surat Al Infithar ini sebab ada huruf ba sukun asli. Kalau mad thabi’i sebab ada huruf alif di-fathah. Nah kalau ra dibaca takhim sebab dia berharakat fathah.

لَفِيْ

Nama hukum tajwid pada kata diatas adalah mad thabi’i, alasannya sebab ada huruf ya di-kasrah.

نَعِيْمٍ

Hukum tajwid pada kata diatas adalah mad ‘aridl lissukun, alasannya sebab ada mad thabi’i (ya di-kasrah) menghadapi huruf hidup didepannya, kemudian bacaannya waqaf/berhenti. Panjang mad ini antara 2 sampai 6 harakat.

Tajwid surat Al Infithar ayat 14

وَّاِنَّ

Hukum tajwid pada awal surat Al Infithar ayat 14 ini namanya adalah ghunnah, sebab ada huruf nun di-tasydid.

الْفُجَّا رَ

Hukum tajwid yang terdapat pada kata diatas adalah alif lam qomariyah sebab ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah, yaitu Fa. Mad thabi’i sebab ada huruf alif di-fathah, dan huruf ra dibaca tafkhim sebab berharakat fathah.

لَفِيْ

Nama hukum tajwid pada kata diatas adalah mad thabi’i, alasannya sebab ada huruf ya di-kasrah. Panjang mad thabi’i ini adalah 1 alif atau 2 harakat.

جَحِيْمٍ

Hukum tajwid pada kata diatas namanya adalah mad ‘aridl lissukun, sebab ada mad thabi’i (ya di-kasrah) menghadapi huruf hidup, kemudian bacaannya waqaf.

Tajwid surat Al Infithar ayat 15

يَّصْلَوْ

Nama hukum tajwid pada surat Al Infithar ayat 15 diatas adalah huruf layin/huruf lin, alasannya sebab ada huruf wawu sukun oleh fathah. Huruf lin ini jumlah hurufnya ada 2 yaitu wawu dan ya apabila sukun oleh fathah. Cara menucapkan huruf lin adalah kalau wawu dibaca lau, kalay ya dibaca lai.

نَهَا

Nama hukum tajwid pada kata diatas adalah mad thabi’i, alasannya sebab ada huruf alif di-fathah.

يَوْمَ

Hukum tajwid diatas adalah huruf lin, sebab ada huruf wawu dukun oleh fathah.

مَ الدِّيْنِ

Hukum tajwid yang terdapat pada akhir ayat ke 15 surat Al Infithar ini adalah alif lam syamsiyah dan mad ‘aridl lissukun. Contoh tajwid alif lam syamsiyah di surat AlInfithar ayat 15 ini sebab ada alif lam menghadapi salah satu huruf syamsiyah yaitu dal. Ketika dibaca huruf lam-nya tidak tampak, diatas huruf lam ada tanda tasydid. Cara membaca hukum tajwid alif lam syamsiyah diatas adalah dengan memasukkan alif lam ke dalam huruf dal,jadi membacanya menjadi maddiin. Nah kalau contoh mad ‘aridl lissukun pada surat Al Infithar ayat 15 sebab ada mad thabi’i (ya di-kasrah) bertemu huruf hidup (nun) kemudian bacaannya waqaf.

Tajwid surat Al Infithar ayat 16

وَمَا

Ini adalah contoh tajwid mad thabi’i di surat Al Infithar, alasannya sebab ada huruf alif di-fathah.

هُمْ عَ

Hukum tajwid pada kata diatas adalh idzhar syafawi, alasannya sebab ada mim mati bertemu dengan huruf ‘ain. Ketika dibaca huruf mim-nya tidak boleh dengung.

عَنْهَا

Pada kata diatas ada 2 hukum tajwid, yaitu idzhar halqi dan mad thabi’i. Idzhar halqi di surat Al Infithar ini sebab ada nun mati bertemu dengan huruf Ha. Sedangkan mad thabi’i disini sebab ada huruf alif di-fathah.

بِغَآئِبِيْنَ

Sobat Tahsin.id yang dimuliakan Allah SWT, pada kata diatas ada 2 hukum tajwid. Yaitu mad wajib muttashil dan mad ‘aridl lissukun. Contoh mad wajib muttashil pada surat Al Infithar ayat 16 ini sebab ada mad thabi’i mengahdapi huruf hamzah dalam satu kata. Panjang mad wajib muttasil adalah 5 harakat. Contoh mad’aridl lissukun pada surat Al Infithar ayat 16 ini sebab ada mad thabi’i (ya di-kasrah) menghadapi huruf hidup (nun) kemudian bacaannya waqaf.

Tajwid surat Al Infithar ayat 17 

وَمَاۤ اَ

Nama hukum tajwid pada surat Al Infithar ayat 17 diatas adalah mad jaiz munfashil, alasannya sebab ada mad thabi’i bertemu dengan hamzah pada lain kata. Panjang mad jaiz munfashil antara 2 sampai 5 harakat.

اَدْرٰٮكَ مَا

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah antara lain qolqolah sughra, huruf ra dibaca tafkhim dan mad thabi’i atau mad ashli. Contoh qolqolah sughra di surat Al Infithar ayat 17 ini sebab ada huruf qolqolah yaitu dal yang sukun asli.

Mad ashli atau mad thabi’i di surat Al Infithar ayat 17 ini sebab ada fathah berdiri dan alif di-fathah.

يَوْمُ

Ini adalah contoh huruf lin di surat Al Infithar.

مُ الدِّيْنِ

Pada kata diatas ada 2 hukum tajwid, yaitu tajwid alif lam syamsiyah dan mad ‘aridl lissukun.

Tajwid surat Al Infithar ayat 18

ثُمَّ

Hukum diatas adalah contoh ghunnah di surat Al Infithar ayat 18, alasannya sebab ada huruf mim di-tasydid.

مَاۤ اَ

Ini adalah contoh tajwid mad jaiz munfashil pada surat Al Infithar. Alasannya sebab ada mad thabi’i bertwmu dengan hamzah pada lain kata.

اَدْرٰٮكَ مَا

Pada kalimat diatas ada tajwid qolqolah sughra, mad ashli dan huruf ra dibaca tafkhim.

يَوْمُ

Ini adalah contoh huruf lin pada surat Al Infithar ayat 18.

مُ الدِّيْنِ

Nama hukum tajwid pada kata diatas adalah alif lam syamsiyah dan mad ‘aridl lissukun.

Tajwid surat Al Infithar ayat 19

يَوْمَ

Ini adalah contoh huruf lin pada surat Al Infithar ayat 19, sebab ada huruf wawu sukun oleh fathah.

لَا تَمْلِكُ

Hukum tajwid pada kata diatas adalah mad thabi’i, sebab ada huruf alif di-fathah.

نَفْسٌ لِّ

Ini adalah contoh idghom bila ghunnah di surat Al Infuthar, alasannya sebab ada tanwin (dlommah) bertemu dengan huruf lam.

لِّنَفْسٍ شَ

Hukum tajwid diatas adalah contoh ikhfa haqiqi di surat Al Infithar, sebab ada tanwin (kasrah) bertemu dengan huruf Syin. Cara membaca ikhfa haqiqi adalah bunyi tanwin-nya disamarkan.

شَيْــئًا ۗ 

Hukum tajwid pada kata diatas ada 2, yaitu huruf lin dan mad ‘iwadl. Contoh tajwid huruf lin di surat Al Infithar ayat 19 ini sebab ada huruf ya sukun oleh fathah. 

Contoh tajwid mad ‘iwadl di surat Al Infithar ayat 19 ini sebab ada huruf alif berharakat tanwin fathah. Cara membaca tajwid mad ‘iwadl sama seperti membaca tajwid mad thabi’i, panjangnya pun sama yaitu 1 alif atau 2 harakat.

وَا لْاَ مْرُ

Pada kalimat diatas hukum tajwidnya adalah alif lam qomariyah dan idzhar syafawi. Alif lam qomariyah sebab ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah yaitu alif. Sedangkan idzhar syafawi di surat Al Infithar ini sebab ada mim mati bertemu dengan huruf ra.

يَوْ

Ini adalah contoh huruf lin di surat Al Infithar.

مَئِذٍ لِّ

Hukum tajwid pada kata diatas adalah idghom bila ghunnah, sebab ada tanwin bertemu dengan huruf lam.

لِّـلّٰهِ

Hukum tajwid diatas namanya adalah tarqiq (tipis) sebab ada lafadz Allah didahului oleh kasrah. 

Penutup

Demikianlah penjelasan hukum tajwid surat Al Infithar mulai ayat 11 sampai 19, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser