Tajwid surat Al Haqqah ayat 1-5

Assalaamu’alaikum, Hallo Sobat Tahsin.ID pada artikel ini akan diuraikan hukum tajwid surat Al Haqqh ayat 1-5.

Al Haqqah artinya Hari Kiamat adalah nama surat dalam Kitab Suci Al Quran urutan ke 69 setelah surat Al Qalam.

Surat Al Haqqah terdiri dari 52 ayat, termasuk kedalam surat Makkiyah, sebab diturunkan di kota Mekkah.

Dalam surat Al Haqqah ayat 1-5 dapat dilihat perbedaan antara Alif Lam Qomariyah dengan Alif lam syamsiyah, serta hukum tajwid lainnya.

tajwid-surat-Al-Haqqah-ayat-1-5
tajwid-surat-Al-Haqqah-ayat-1-5

Bacaan surat Al Haqqah ayat 1-5 dan artinya

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَـآ قَّةُ

al-haaaqqoh

“Hari Kiamat,” (QS. Al-Haqqah 69: Ayat 1).

مَا الْحَـآ قَّةُ

mal-haaaqqoh

“apakah hari Kiamat itu?” (QS. Al-Haqqah 69: Ayat 2).

وَمَاۤ اَدْرٰٮكَ مَا الْحَــآ قَّةُ

wa maaa adrooka mal-haaaqqoh

“Dan tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?” (QS. Al-Haqqah 69: Ayat 3).

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَا دٌ بِۢا لْقَا رِعَةِ

kazzabat samuudu wa ‘aadum bil-qoori’ah

“Kaum Samud, dan ‘Ad telah mendustakan hari Kiamat.” (QS. Al-Haqqah 69: Ayat 4).

فَاَ مَّا ثَمُوْدُ فَاُ هْلِكُوْا بِا لطَّا غِيَةِ

fa ammaa samuudu fa uhlikuu bith-thooghiyah

“Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras,” (QS. Al-Haqqah 69: Ayat 5).

Tajwid surat Al Haqqah ayat

اَلْحَـآ قَّةُ

Hukum tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf Ha, tandanya ada sukun.
 2. Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi, sebab mad thabi’i menghadapi huruf bertasydid dalam satu kata. Panjang Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi adalah enam harakat.

Tajwid surat Al Haqqah ayat 2

مَا الْحَـآ قَّةُ

Hukum tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf Ha, tandanya ada sukun.
 2. Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi, sebab mad thabi’i menghadapi huruf bertasydid dalam satu kata.

Tajwid surat Al Haqqah ayat 3

وَمَاۤ اَدْرٰٮكَ 

Hukum tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Mad jaiz munfashil, sebab mad ashli (mad thabi’i) menghadapi huruf hamzah pada lain kata. Panjang mad jaiz munfashil antara 2-5 harakat.
 2. Qolqolah sughra, sebab huruf qolqolah yaitu Dal sukun asli.
 3. Huruf Ra dibaca tafkhim (tebal), sebab berharakat fathah.
 4. Mad ashli (mad thabi’i), sebab fathah berdiri diatas huruf Ra. Panjang mad ashli yaitu 1 alif (dua harakat).

مَا الْحَــآ قَّةُ

Hukum tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf Ha, tandanya ada sukun.
 2. Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi, sebab mad thabi’i menghadapi huruf bertasydid dalam satu kata.

Tajwid surat Al Haqqah ayat 4

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ 

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf wawu mati setelah dlommah.

وَعَا دٌ بِۢا لْقَا رِعَةِ

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf alif mati setelah fathah.
 2. Iqlab, sebab tanwin dlommah menghadapi huruf Ba. Tandanya ada mim kecil, cara membaca Iqlab yaitu bunyi nun mati atau tanwin diganti menjadi mim lalu bacaannya didengungkan.
 3. Alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf Qaf, tandanya ada sukun.

Tajwid surat Al Haqqah ayat 5

فَاَ مَّا ثَمُوْدُ فَاُ هْلِكُوْا 

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf mim ditasydid. Cara membaca ghunnah yaitu huruf mim dibaca dengan dengung antara 2-3 harakat.
 2. Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf alif mati setelah fathah dan wawu mati setelah dlommah.

بِا لطَّا غِيَةِ

Hukum tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf Tha, tandanya ada tasydid. Cara membaca alif lam syamsiyah yaitu huruf lam diidghamkan (dimasukkan) kedalam huruf yang ada didepannya, jadi bunyi huruf lam tidak tampak.
 2. Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf alif mati setelah fathah.

Demikianlah uraian hukum tajwid surat Al Haqqh ayat 1-5 semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser