Tajwid surat Al Qasas ayat 77

 Assalaamu’alaikum Hallo Sobat Tahsin.id pada artikel ini admin akan menguraikan tajwid surat Al Qasas ayat 77.

Ayat ini berisi perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk beramal shaleh untuk mendapatkan pahala di akhirat kelak, tetapi tidak boleh melupakan amal untuk dunia. Selain itu larangan berbuat kerusakan dalam dunia ini.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

وَا بْتَغِ فِيْمَاۤ اٰتٰٮكَ اللّٰهُ الدَّا رَ الْاٰ خِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَ حْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْـفَسَا دَ فِى الْاَ رْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

wabtaghi fiimaaa aataakallohud-daarol-aakhirota wa laa tangsa nashiibaka minad-dun-yaa wa ahsing kamaaa ahsanallohu ilaika wa laa tabghil-fasaada fil-ardh, innalloha laa yuhibbul-mufsidiin

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas 28: Ayat 77)

tajwid-surat-al-qasas-ayat-77
tajwid-surat-al-qasas-ayat-77

Tajwid surat Al Qasa ayat 77 adalah

Qolqolah sughra

وَا بْتَغِ 

Ini adalah Qolqolah sughra, sebab huruf Ba sukun asli.

Mad jaiz munfshil

فِيْمَاۤ ا

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab ya dikasrah. Panjangnya 1 alif (2 harakat).
 2. Mad jaiz munfashil, sebab mad thabi’i bertemu hamzah pada lain kata, panjangnya antara 2-5 harakat.

Mad badal

اٰتٰٮكَ اللّٰهُ 

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Mad badal, sebab hamzah bertemu huruf mad, panjangnya 1 alif.
 2. Mad ashli, sebab fathah berdiri (diatas huruf Ta).
 3. Tafkhim/tebal, sebab lafadz Allah didahului fathah.

Alif lam

الدَّا رَ الْاٰ خِرَةَ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu Dal (tanda tasydid)
 2. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu hamzah (tanda sukun).
 3. Mad badal, sebab hamzah bertemu huruf mad.
 4. Ra dibaca tafkhim, sebab difathah.

Ikhfa

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab alif difathah dan ya dikasrah. Panjangnya 1 alif.
 2. Ikhfa sebab nun sukun bertemu sin.

مِنَ الدُّنْيَا 

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu Dal.
 2. Nun sukun bertemu Ya dibaca Idzhar (jelas). Dalam Al quran hukum seperti ini dapat ditemui dalam kata Sinwanun dan Qinwanun.
 3. Mad thabi’i, sebab alif difathah.

Tafkhim

وَاَ حْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ 

Tajwid pada kalimat diatas adala:

 1. Ikhfa, sebab nun sukun bertemu kaf.
 2. Mad jaiz munfashil, sebab mad thabi’i bertemu hamzah pada lain kata.
 3. Tafkhim, sebab lafadz Allah didahului fathah.

Huruf lin

اِلَيْكَ 

Ini namanya huruf lin, sebab Ya disukun fathah.

وَلَا تَبْغِ الْـفَسَا دَ فِى الْاَ رْضِ ۗ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab alif difathah.
 2. Qolqolah sughra, sebab Ba sukun asli.
 3. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu fa dan hamzah.

Ghunnah

اِنَّ اللّٰهَ

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf Nun ditasydid.
 2. Tafkhim, sebab lafadz Allah didahului fathah.

Mad ‘aridl lissukun

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab alif difathah.
 2. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu mim.
 3. Mad ‘aridl lissukun, sebab mad thabi’i bertemu huruf hidup lalu dibaca waqaf, panjangnya antara 2-6 harakat.

Demikianlah uraian tajwid surat Al Qasas ayat 77, semoga bermanfaat.

 

Leave a Comment