Tajwid surat Al Hujurat ayat 12

 Assalaamu’alaikum, Hallo Sobat Tahsin.id pada artikel ini akan diuraikan hukum tajwid surat Al Hujurat ayat 12.

Ayat ini berisi tentang larangan untuk berprasangka dan bergunjing diantara sesama. 

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ اَ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَا تَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّا بٌ رَّحِيْمٌ

yaaa ayyuhallaziina aamanujtanibuu kasiirom minazh-zhonni inna ba’dhozh-zhonni ismuw wa laa tajassasuu wa laa yaghtab ba’dhukum ba’dhoo, a yuhibbu ahadukum ay ya-kula lahma akhiihi maitang fa karihtumuuh, wattaqulloh, innalloha tawwaabur rohiim

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.”(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 12)

tajwid-surat-al-hujurat-ayat-12
tajwid-surat-al-hujurat-ayat-12

Tajwid surat Al Hujurat ayat 12

Mad jaiz munfashil

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Mad jaiz munfashil, sebab mad ashli menghadapi hamzah pada lain kata. Panjang mad jaiz munfashil antara 2-5 harakat.
 2. Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf Ya mati setelah kasrah. Panjang mad thabi’i adalah 1 alif (2 harakat).

Mad badal

اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Mad badal (pengganti), sebab Hamzah menghadapi huruf mad. Panjang mad badal adalah 1 alif.
 2. Qolqolah sughra, sebab huruf jim sukun asli.
 3. Mad thabi’i, sebab huruf wawu mati setelah dlommah. Kecuali wawu mati sebelum huruf jim pada kata diatas tidak dibaca panjang, tetapi dimasukkan ke dalam hukum qolqolah.

Idgham bighunnah

كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, seab huruf ya mati setelah kasrah.
 2. Idgham bighunnah, sebab tanwin fathah menghadapi huruf mim.
 3. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf zho.
 4. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.

Ghunnah

اِنَّ

Tajwid diatas adalah contoh ghunnah di surat Al Hujurat ayat 12, sebab huruf nun ditasydid.

Alif lam syamsiyah

بَعْضَ الظَّنِّ 

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf zho.
 2. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.

Mad thabi’i

اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idgham bighunnah, sebab tanwin dlommah menghadapi huruf wawu.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf alif mati setelah fathah dan wawu mati setelah dlommah.

Idgham mutamatsilain

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab huruf alif mati setelah fathah.
 2. Idgham mutamatsilain, sebab bertemunya 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya yaitu huruf Ba.
 3. Ikhfa syafawi, sebab mim mati menghadapi huruf Ba.
 4. Mad ‘iwadl, sebab huruf alif tanwin fathah diabaca waqaf. Panjang mad ‘iwadl adalah 1 alif.

Idzhar syafawi

اَ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idzhar syafawi, sebab mim mati meghadapi huruf hamzah.
 2. Idgham bighunnah, sebab nun mati menghadapi huruf ya.

لَحْمَ اَخِيْهِ

Tajwid diatas adalah contoh mad thabi’i di surat Al Hujurat, sebab huruf ya mati setelah kasrah.

Ikhfa

مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ 

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Huruf lin atau harfu layin, sebab huruf ya mati setelah fathah.
 2. Ikhfa haqiqi, sebab tanwin fathah menghadapi huruf Fa.
 3. Mad thabi’i, sebab huruf wawu mati setelah dlommah.

Tafkhim

وَا تَّقُوا اللّٰهَ ۗ 

Tajwid pada kata diatas adalah Tafkhim (tebal), sebab Lam Jalalah didahului oleh dlommah dan dipanjangkan 1 alif. Huruf wawu mati sebelumnya tidak dibaca panjang.

اِنَّ اللّٰهَ

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf nun ditasydid.
 2. Tafkhim, sebab Lam Jalalah didahului oleh fathah.

Mad ‘aridl lissukun

تَوَّا بٌ رَّحِيْمٌ

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab huruf alif mati setelah fathah.
 2. Idgham bila ghunnah, sebab tanwin dlommah menghadapi huruf Ra.
 3. Mad ‘aridl lissukun, sebab mad thabi’i menghadapi huruf hidup lalu dibaca waqaf. Panjang mad ‘aridl lissukun antara 2-6 harakat.

Demikianlah uraian hukum tajwid surat Al Hujurat ayat 12, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser