Tajwid surat Al Baqarah ayat 35

Assalaamu’alaikum, pada artikel ini akan melanjutkan materi sebelumnya.

Dalam surat Al Baqarah ayat 35 terdapat beberapa hukum tajwid, diantaranya adalah: Tajwid Mad Thabi’i, Huruf lin, Ghunnah, Idzhar dan sebagainya.

tajwid surat al baqarah ayat 35
tajwid surat al baqarah ayat 35

Agar tidak penasaran, silahkan baca artikel dibawah ini sampai selesai.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

وَقُلْنَا يٰۤـاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَـنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

wa qulnaa yaaa aadamuskun angta wa zaujukal-jannata wa kulaa min-haa roghodan haisu syi`tumaa wa laa taqrobaa haazihisy-syajarota fa takuunaa minazh-zhoolimiin

“Dan Kami berfirman, Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim!”

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 35)

Mad Thabi’i

وَقُلْنَا

Ini adalah tajwid mad thabi’i dalam surat Al Baqarah ayat 35, sebab ada huruf alif difathah. Panjang mad thabi’i adalah 1 alif atau 2 harakat.

Mad Jaiz Munfashil

يٰۤـاٰدَمُ

Ini adalah tajwid Mad Jaiz munfashil dan Mad Badal. Mad Jaiz Munfashil disini terjadi sebab ada mad ashli bertemu dengan alif pada kata yang lain. Panjang mad jaiz munfashil antara 2-5 harakat.

Mad Badal sebab ada huruf alif berharakat fathah berdiri. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harakat.

Idzhar Halqi

دَمُ اسْكُنْ اَ

Ini adalah Idzhar Halqi dalam surat Al Baqarah ayat 35, sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf alif. Dalam ilmu tajwid idzhar halqi masuk ke dalam hukum nun sukun dan tanwin.

Ikhfa haqiqi

اَنْتَ

Ini adalah Ikhfa haqiqi dalam surat Al Baqarah ayat 35, sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf Ta.

Huruf lin

وَزَوْ

Ini adalah tajwid huruf lin, sebab ada wawu sukun oleh fathah.

Alif lam qomariyah

جُكَ الْجَـ

Nama tajwid diatas adalah Alif lam qomariyah, sebab ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah. Diatasnya ada tanda sukun.

Ghunnah

جَـنَّةَ

Ini adalah tajwid ghunnah dalam surat Al Baqarah ayat 35, sebab ada huruf nun ditasydid. Ketika dibaca, huruf nunnya harus didengungkan antara 2-3 harakat.

 وَكُلَا مِنْهَا

Pada kalimat diatas ada 2 hukum tajwid, yaitu mad thabi’i dan idzhar halqi. Mad thabi’i disini terjadi sebab ada huruf alif difathah.

Idzhar halqi pada kalimat diatas terjadi sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf Ha.

 رَغَدًا حَ

Ini adalah contoh idzhar halqi, sebab ada tanwin bertemu dengan huruf ha.

حَيْثُ

Ini adalah huruf lin, sebab ada huruf ya sukun oleh fathah.

 شِئْتُمَا ۖ وَلَا

Nama hukum tajwid diatas adalah mad thabi’i, sebab ada huruf alif difathah.

Qolqolah

 تَقْرَبَا

Pada kata diatas ada 2 hukum tajwid, yaitu qolqolah sughra dan mad thabi’i. Qolqolah sughra di surat Al Baqarah ayat 35 ini terjadi sebab ada huruf Qaf sukun asli. Sedangkan mad thabi’i sebab ada huruf alif difathah.

Alif lam syamsiyah

هٰذِهِ الشَّجَرَةَ

Nama hukum tajwid pada kalimat diatas adalah: Mad ashli, Alif lam syamsiyah dan huruf ra dibaca tafkhim.

Mad ashli sebab ada fathah berdiri, Alif lam syamsiyah sebab ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu syin. Ketika dibaca huruf lamnya tidak tampak dan diatas huruf syin ada tanda tasydid.

Huruf ra dibaca tafkhim sebab berharakat fathah.

 فَتَكُوْنَا

Pada kata diatas ada 1 hukum tajwid, yaitu mad thabi’i, sebab ada huruf wawu didlommah dan alif difathah.

مِنَ الظّٰ

Perhatikanlah kata diatas, disini terdapat 2 hukum tajwid. Yaitu Alif lam syamsiyah dan mad ashli.

Mad ‘aridl lissukun

لِمِيْنَ

Ini adalah contoh mad ‘aridl lissukun dalam surat Al Baqarah ayat 35, sebab ada mad thabi’i bertemu dengan huruf hidup kemudian bacaannya waqaf / berhenti.

Panjang mad ‘aridl lissukun antara 2-6 harakat.

Demikianlah penjelasan hukum tajwid surat Al Baqarah ayat 35, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser