Tajwid surat Luqman ayat 1-5

Assalaamu’alaikum, pada artikel ini akan diuraikan tajwid surat Luqman ayat 1-5, pada artikel sebelumnya sudah dibagikan tajwid surat  Ar Rum ayat 1-5.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

الٓمّٓ ۗ 

alif laaam miiim

“Alif Lam Mim.”

(QS. Luqman 31: Ayat 1)

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ

tilka aayaatul-kitaabil-hakiim

“Inilah ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung hikmah,”

(QS. Luqman 31: Ayat 2)

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ

hudaw wa rohmatal lil-muhsiniin

“sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,”

(QS. Luqman 31: Ayat 3)

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِا لْاٰ خِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ

allaziina yuqiimuunash-sholaata wa yu`tuunaz-zakaata wa hum bil-aakhiroti hum yuuqinuun

“(yaitu) orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.”

(QS. Luqman 31: Ayat 4)

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُ ولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

ulaaa`ika ‘alaa hudam mir robbihim wa ulaaa`ika humul-muflihuun

“Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

(QS. Luqman 31: Ayat 5)

Tajwid surat Luqman ayat 1-5
Tajwid surat Luqman ayat 1-5

Ayat 1

الٓمّٓ ۗ 

Pada kata di atas nama hukum tajwidnya adalah Mad Lazim Harfi Musyba’. Mad ini terjadi pada huruf yang terletak pada permulaan surat. Huruf tersebut mempunyai 3 ejaan huruf. Huruf tengahnya huruf mad dan huruf ketiga mati asli. Panjangnya adalah 6 harakat.

Ayat 2

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad Badal, sebab huruf alif berharakat fathah berdiri, panjangnya adalah 1 alif (2 harakata).
 2. Mad ashli, sebab ada fathah berdiri (diatas huruf Ya dan Ta), panjangnya adalah 1 alif.
 3. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf Kaf dan ha.
 4. Mad ‘aridl lissukun, sebab mad thabi’i (Ya kasrah) bertemu huruf hidup kemudian bacaannya waqaf. Panjang mad ini antara 2-6 harakat.

Ayat 3

هُدًى وَّ

Ini adalah Idgham Bighunnah, sebab tanwin bertemu huruf wawu.

وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Huruf Ra dibaca tafkhim, sebab berharakat fathah.
 2. Idgham Bila Ghunnah, sebab tanwin bertemu huruf lam.
 3. Mad ‘aridl lissukun.

Ayat 4

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad ashli atau mad thabi’i, sebab huruf ya disukun oleh kasrah, wawu disukun oleh dlommah, dan fathah berdiri.
 2. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf shad.

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab wawu disukun oleh dlommah dan fathah berdiri.
 2. Alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf Za.

وَهُمْ بِا لْاٰ خِرَةِ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ikhfa syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf ba.
 2. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf hamzah.
 3. Mad Badal.

هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idzhar syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf ya.
 2. Mad thabi’i.
 3. Mad ‘aridl lissukun.

Ayat 5

اُولٰٓئِكَ

Ini adalah mad wajib muttashil, sebab mad ashli bertemu hamzah dalam 1 kata, panjangnya 5 harakat.

عَلٰى

Ini adalah contoh mad ashli, sebab ada fathah berdiri.

هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُ ولٰٓئِكَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idgham bighunnah, sebab tanwin bertemu dengan mim.
 2. Idgham Bila ghunnah, sebab nun sukun bertemu huruf ra.
 3. Idzhar syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf wawu.
 4. Mad wajib muttashil.

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Nama tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf mim.
 2. Mad ‘aridl lissukun.

Demikianlah uraian hukum tajwid surat Luqman ayat 1-5, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

To Continue Video Access. Please open via Chrome browser